Bli medlem

Innmeldingsskjema

VTNF har nå arbeidd for interessene i næringslivet i over 10 år. Er du interessert melder du deg inn ved å fylle ut skjemaet under.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med post@vtnf.no
Fylg oss på facebook.com/vtnf.no og på linkedin.com/vtnf  Medlemsfordelar:

  • Eit organ som jobbar for betre rammevilkår for di verksemd, i din region!
  • Eit kontaktpunkt for å påverke lokale, regionale og nasjonale styresmakter i næringsarbeidet
  • Jamleg informasjon om viktige og relevante næringslivssaker for Vest- Telemark.
  • Tilbod om ei rekkje kurs og kompetansehevande tiltak, konferansar, medlemsmøter med meir
  • Tilgang til eit større nettverk og fagmiljø innanfor ulike bransjar.
  • Tilgang til kompetanse innan prosjektleiing og virkemiddelordningar
  • Deltaking i strategiske planar og prosjekt for heile regionen

  Og fleire fordelar vil du ha! Ta kontakt med oss for meir informasjon.

  Medlemsavgift i VTNF pr år:

  • 950 kroner for verksemder inntil 2 tilsette.
  • 1800 kroner for verksemder frå 2 til 15 tilsette.
  • 2500 kroner for verksemder frå og med 16 tilsette og oppover.

  Årskontigenten blir fakturert årleg i starten av februar.