Kontakt

  • Vi er næringslivet sin interesseorganisasjon og talerør
  • Vi er partipolitisk uavhengig
  • Vi fremjar saker som er viktige for våre medlemmar og næringslivet generelt
  • Vi er opptatt av at næringslivet skal ha konkurransedyktige rammevilkår
  • Vi er opptatt av utvikling og samhandling
  • Vi legg til rette for møteplassar og kurs

Vi er her for deg!

Kontakt oss; post@vtnf.no

Besøksadresse og postadresse:
Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal.  www.fyresdalnaeringshage.no