Dagleg leiing

VTNF 
har ei avtale med Silva Consult AS, som har ansvaret for å stå for dagleg drift
 av foreininga.

Olav A. Veum fungerar som dagleg leiar for VTNF, men fleire personar arbeidar med engasjement og prosjekt i foreininga. Under finn du kontaktinformasjon på oss i Vest-Telemark Næringsforum.

Seniorrådgjevar, kommunikasjon og prosjekt
Kristin Vedum

Tel: 93259472
kristin.vedum@silvaconsult.no

Dagleg leiar
Olav A. Veum

Tel: 90138998
olav.veum@silvaconsult.no