Vedtekter og dokumenter

I vedlegga under ligg strategien til VTNF mot 2020, vedtektene samt årsmeldingane heilt frå oppstarten av organisasjonen i 2006.

Strategidokument VTNF 2020
Vedtekter
Årsmelding 2006
Årsmelding 2007
Årsmelding 2008
Årsmelding 2009
Årsmelding 2010
Årsmelding 2011
Årsmelding 2012
Årsmelding 2013
Årsmelding 2014
Årsmelding 2015