Lederprogram

Lederprogram i Vest-Telemark

Lederprogrammet til VTNF ble gjennomført i 2018 og våren 2019. Programmet var svært så vellykket. Pt har vi ikke konkrete planer om nytt kurs. Er dette ønskelig for deg eller din bedrift, ta kontakt med oss.

 

En unik møteplass som utvikler lederskap og bygger nettverk

For første gang tilbys et eget lederutviklingsprogram for deg som er leder i privat sektor i Vest-Telemark! Programmet er spesielt utviklet for Vest-Telemark, samlingene holdes i Vest-Telemark og det arrangeres med krefter fra Vest-Telemark.

Kan du svare “JA” på et av de fire neste spørsmålene er dette noe for deg.

Er du interessert i å utvikle bedriften din? Er du interessert i å bli en bedre leder? Har du behov for å knytte nye kontakter og bygge nettverk? Trenger du påfyll av kunnskap?

Programmet har ikke eksamen eller innleveringsoppgaver.

 

NÅ HAR DU SJANSEN – MELD DEG PÅ!

Målet er

 1. Skape større bevissthet om aktuelle ledelsesteorier
 2. Gi stimulans til bedre ledelse gjennom å drøfte relevant forskning om ledelse opp mot praksis i små og mellomstore bedrifter
 3. Skape et nettverk som kan bidra til læring og støtte i lederhverdagen
 4. Tilby og drøfte ulike verktøy for bedre ledelse
 5. Få økt kunnskap om ledelsens rolle, ansvar og grensesnitt opp mot bedriftens styre

Pedagogikk

Dialogforelesninger, øvelser, refleksjon. Mellom samling 3 og 4 benytter et deltakerne instrument for personlighetsprofil.

Hvem kan søke om å delta

Daglig ledere og medlemmer i bedriftens ledergruppe kan søke om opptak. Totalt deltakerantall på programmet er 18.  Blir antall søkere større, vil vi velge ut deltakere for å få en gruppe som representerer ulike bransjer, kjønn og geografisk tilhørighet.

Datoer 2018–2019

Samlingene blir en i hver kommune, men avhengig av deltakelse fra den respektive kommune.

Samling 1.23. mai11.00 – 16.00Fyresdal Næringshage
Samling 2.22. august11.00 – 16.00Quality Straand hotell, Vrådal
Samling 3.3.-4. oktoberFra 11.00 til 15.00 påfølgende dagDalen Hotell
Samling 4.7. november11.00 -16.00Heimat, Åmot
Samling 5.16. januar11.00 – 16.00Fyresdal Næringshage
Samling 6.27.-28. februarFra 11.00 til 13.00 påfølgende dagQuality Straand hotell, Vrådal

Beskrivelse av de ulike samlingene
Klikk på de ulike samlingene for å lese mer

Samling 1 - Fra begrep til grep - om ledelsesteori og lederpraksis
 • Ulike perspektiv på ledelse
 • Grov oversikt over de store linjene i ledelsestenkningen fra 1900-2018
 • Hvordan lærer vi egentlig ledelse ?
 • Hva er den viktigste kompetansen ledere bør ha ?
 • Spesielt om topplederrollen
 • Effektivitet, endring, etikk og estetikk i ledelse
Samling 2 - Motivasjon, engasjement og selvledelse
 • Hva skaper motiverte og engasjerte medarbeidere ?
 • Hvordan holde motivasjonen oppe
 • Hva er selvledelse og hvordan kan vi utvikle selvledelse ?
 • Autonomi, mestring, anerkjennelse
 • Situasjonsorientert ledelse
 • Transaksjonsledelse vs transformasjonsledele
 • Betydningen av hensikt, visjon, mål, strategi og midler
Samling 3 - Styrekompetanse og strategi
 • Essensen i godt styrearbeid
 • Forholdet mellom daglig leder og styret
 • Styrets rolle i strategisk arbeid
 • Praktisk arbeid med utvikling og gjennomføring av strategi i mindre virksomheter
 • Godt og dårlig eierskap
 • Bedriftens sosiale ansvar

Mellom samling 3 og 4 benytter deltakerne instrument for personlighetsprofil

Samling 4 - Selvforståelse, personlighet og ledelse
 • Betydningen av selvinnsikt og selvutsikt
 • Personlighetsteori
 • Tilbakemelding på personlighetsprofil
 • Personligheter i samspill og konflikt
Samling 5 - Endringsledelse og kontinuerlig forbedring
 • Filosofi og strategi for endring
 • Destruktiv endring
 • Gode og dårlige endringsprosesser
 • Drivkrefter og motkrefter i endring
 • Betydning av medvirkning og samskaping
 • Verktøy for kontinuerlig forbedring
Samling 6 - Nyskaping, bærekraft, samarbeid, digital ledelse
 • Innovasjonsmodeller og innovasjonsledelse
 • Innovasjonstyper
 • Innovasjonsstrategi og innovasjonskultur
 • Kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling
 • Betydning av nettverk og nettverksledelse
 • Digital ledelse
 • Ledelse, bedriftskultur og lokalsamfunn
 • Hvordan utvikle GOD ledelse og motvirke destruktiv ledelse

Kravet til dagens ledere om å være digitalt synlige vil være vinn eller forsvinn i fremtiden. Mange er redde for å bli synlige fordi de er redde for å gjøre feil, de er redde for å feire og de er redde for å skape kriser. Du vil være avhengig av de beste hodene i fremtiden og de har helt andre krav til dagens lederskap. Som leder må du se på deg selv som en merkevare og bygge deg opp et godt omdømme.

Aktuelle foredragsholdere i topplederprogrammet

Roald Nomme

Faglig ledelse / Hovedforeleser

Roald har mange års erfaring som studierektor og foreleser ved Handelshøyskolen BI.

Han underviser nå i executive programmer i ledelse og nyskaping.

Han har også  bred næringslivserfaring topplederstillinger i Norsk Institutt for Ledelse og Administrasjon, Norsk Data, Hydro Aluminium og flyselskapet SAS, foruten styreledererfaring fra sparebank, industribedrifter og bedrifter i landbruksbransjen.

Han driver nå næringsvirksomhet i Sandefjord og Nissedal.

Olav Veum

Olav er styreleder i flere både nasjonale og regionale selskaper, deriblant Norges Skogeierforbund, AT Skog, PEFC Norge.

Elisa Landa Omsland

Elise er en engasjert omdømmebygger med fokus på synlighet via digitale og sosiale kanaler. Hun har jobbet som designer, kreativ leder, produksjonssjef og rådgiver i medie- og reklamebransjen i flere år. Hun er glødende opptatt av kommunikasjon, teknologi, mennesker og samfunnet rundt seg noe som gjør hennes tilnærming til markedsføring og sosiale medier fargerik og spennende.

Kristin Vedum

Koordinator

Kristin har bred næringslivserfaring fra noen av Norges sterkeste merkevaremiljøer, Lilleborg, Nidar, Ringnes og samt som stabssjef i Statkraft. Hun har hatt sentrale roller innen flere innovasjonsprosjekter der selskapene har nyttet noen av de mest anerkjente innovasjonsmetodene og teoriene med mål å gi eiere, kunder og leverandører størst mulig relevant verdi.

Pris: 

15.000 for medlemmer
18.000 for ikke medlemmer

*Prisen er eksl. hotellopphold, diett og reiseutgifter.

Søknad

 

KURSET ER NÅ FULLT OG DET ER IKKE LENGER MULIG Å MELDE SEG PÅ.

Søk her

Ved spørsmål kontakt Kristin Vedum, tlf 93259472, kristin.vedum@silvaconsult.no