Andre saker av lokal og regional betyding

VTNF har gjennom si historie involvera seg i fleire enkeltsaker og forsøka å fremje næringslivet si røst. Om det handlar om lokalisering av luftambulanse, skattekontor, lensmannsstruktur eller likande. Vårt mål er å synleggjere at næringslivet i Vest-Telemark treng dei beste vilkåra, og at Vest-Telemark som region treng sitt næringsliv.