nettverk

Vest Telemark Næringsforum har eit breitt kontaktnett og nettverk der vi jobbar med aktuelle næringspolitiske sakar. Evna som næringslivet har til å mobilisere og lukkast kjem ann på moglegheita og viljen til å oppretthalde eit sterkt nettverk, godt samarbeid og operativt arbeid.

VTNF deltek i ei rekkje utval og arenaer mellom anna:

 • NHO Telemark transportutval
 • Næringskollegiet i Vest- Telemark
 • Samarbeidsgruppa for KVU-prosessen for E134 Gvammen-Vågsli
 • Næringskollegiet Telemark
 • Arbeidsgruppa for Vest – Telemark konferansen
 • Nettverk for utdanning i Vest- Telemark
 • Byregionsprogrammet ByR–Vest-Telemark

I tillegg har vi:

 • Møte med «Telemarksbenken» på Stortinget
 • Dialogmøte med Vest- Telemarkrådet etter behov
 • Møte med andre regionale næringsorganisasjonar
 • Aktivt kontakt og merksemd mot lokal media