Samarbeid og styrke gjennom vekst og utvikling
Vest-Telemark Næringsforum er eit næringspolitisk organ og ein møteplass for å fremje kompetanse og
nettverksbygging mellom medlemmene. VTNF er ein pådrivar for vekst og utvikling i regionen - på tvers av bransje og konkurranse.

Bli medlem nå