Innmeldingsskjema

VTNF har nå arbeidd for interessene i næringslivet i snart 20 år. Er du interessert melder du deg inn ved å sende en mail til  post@vtnf.no
Fylg oss på facebook.com/vtnf.no

Medlemsfordelar:

  • Eit organ som jobbar for betre rammevilkår for di verksemd, i din region!
  • Eit kontaktpunkt for å påverke lokale, regionale og nasjonale styresmakter i næringsarbeidet
  • Jamleg informasjon om viktige og relevante næringslivssaker for Vest- Telemark.
  • Tilbod om ei rekkje kurs og kompetansehevande tiltak, konferansar, medlemsmøter med meir
  • Tilgang til eit større nettverk og fagmiljø innanfor ulike bransjar.
  • Tilgang til kompetanse innan prosjektleiing og virkemiddelordningar
  • Deltaking i strategiske planar og prosjekt for heile regionen

Og fleire fordelar vil du ha! Ta kontakt med oss for meir informasjon.

Medlemsavgift i VTNF pr år:

– Til og med 2 tilsette: Kontingent 200 kr, informasjonsavgift 800 + mva.

– Frå og med 3 til 15 tilsette: Kontingent 200 kr, informasjonsavgift 2000 + mva

– Frå og med 16 tilsette og oppover: Kontingent 200 kr, informasjonsavgift 3000 + mva

Årskontingenten vert fakturer på etterskott innan utgangen av august kvart år.