Vi er næringslivet sin interesseorganisasjon og talerør

Vi er partipolitisk uavhengig

Vi fremjar saker som er viktige for våre medlemmar og næringslivet generelt

Vi er opptatt av at næringslivet skal ha konkurransedyktige rammevilkår

Vi er opptatt av utvikling og samhandling

Vi legg til rette for møteplassar og kurs

 

 

 

Vi er her for deg!

Kontakt oss; post@vtnf.no

Besøksadresse og postadresse:
Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal.  www.fyresdalnaeringshage.no